Crăciun fericit!

A rânduit Dumnezeu cel bun să mai adăugăm la viaţa noastră încă un Crăciun! Să-I mulţumim cu credinţă şi sinceră recunoştinţă! La fel cum se cuvine să-I mulţumim pentru toate binefacerile Sale şi pentru mântuirea dăruită nouă, oamenilor, prin Fiul Său Cel născut în ieslea din Betleem.

În această sfântă zi a Crăciunului, să ne luminăm sufletul la lumina stelei din Betleem şi să primim cu bucurie Naşterea Pruncului Mântuitor în viaţa noastră, aşa cum L-au primit păstorii şi magii.

Multă sănătate, bucurie şi binecuvântare de la Cel de Sus, vă doresc din inimă tuturor!